ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

سبت (مقالات مرتبط)[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط با سبت:

سبت (مفردات‌قرآن)
سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَبت (لغات‌قرآن)
سُبات (لغات‌قرآن)
اصحاب سبت


 


رَصَد (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]


رَصَد: (وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً)
«رَصَد» در اصل، معناى «مصدرى» دارد و به معناى آمادگى براى مراقبت از چيزى است،

 


رصد (مقالات مرتبط)[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط با رصد:

رصد (مفردات‌قرآن)
رصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَصَد (لغات‌قرآن)
ارصاد


 


ارصاد (مقالات مرتبط)[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط با ارصاد:

ارصاد
ارصاد (مفردات‌قرآن)
ارصاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ارصاد (اصطلاحات نظامی)


 


ارصاد (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

إِرْصاد (به کسر همزه و سکون راء) از واژگان قرآن کریم به معنای آماده کردن است.

 


رُشْد (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]


رُشْد: (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)
«رُشْد» در اصل، به معناى راه يافتن به مقصد است

 


سُعِدُوا (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]


سُعِدُوا: (وَ أَمَّا الَّذينَ سُعِدُواْ)
«سُعِدُوا» از مادّه‌ «سعد» مى‌باشد، كه به عقيده گروهى از ارباب لغت، فعل لازم است و مفعول نمى‌گيرد؛ بنابراين، صيغه مجهول ندارد و لذا ناچار شده‌اند كه آن را مخفف از «اسعدوا» (فعل مجهول از باب افعال) بدانند. ولى به طورى كه «آلوسی» در «روح المعانی» در ذيل آيه، از بعضى از ارباب لغت نقل كرده، فعل ثلاثى آن نيز متعدّى است و «سعده اللّه» و «مسعود» گفته مى‌شود؛

 


رشد (مقالات مرتبط)[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط با رشد:

رشد
رشد (مفردات‌قرآن)
رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُشْد (لغات‌قرآن)
رشد (علوم دیگر)


 


تَبْذِیر (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

تَبْذِیر: (وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیراً)
«تَبْذِیر» در اصل از مادّه‌ «بذر» به معنای پاشیدن دانه می‌آید، منتها این کلمه، مخصوص مواردی است که، انسان اموال خود را به صورت غیر منطقی و فساد، مصرف می‌کند، و معادل آن در فارسی امروز، «ریخت و پاش» است. و به تعبیر دیگر، «تبذیر» آن است که مال در غیر موردش مصرف شود، هر چند کم باشد، و اگر در موردش صرف شود، تبذیر نیست، هر چند زیاد باشد.

 


سَعْی (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]


سَعْى: (بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ)
بعضى، «سَعْى» را در اينجا به معناى عبادت و كار براى خدا دانسته‌اند، البته «سعى» مفهوم وسيعى دارد كه اين معنا را نيز شامل مى‌شود ولى، منحصر به آن نيست، و تعبير «مَعَهُ» (با پدرش) نشان مى‌دهد كه منظور، معاونت پدر در امور زندگى است.

 


جعبه ابزار