• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پنجشنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنج‌شنبه اولین روز از ایام هفته می‌باشد و از آن به مناسبت در ابواب مختلف فقهی سخن رفته است.


۱ - احکام و اعمال شنبه

[ویرایش]

براى روز پنج‌شنبه اعمال و احکام خاصى ذکر شده است که به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

۱.۱ - طهارت


۱. غسل کردن در روز جمعه به قول مشهور، و در صورت بیم دست نیافتن به آب در روز جمعه، در روز پنج‌شنبه مستحب است.
۲. همچنین گرفتن ناخن و شارب در روزهاى پنج‌شنبه، جمعه و شنبه مستحب است.

۱.۲ - صلاة


قرائت سوره هل أتى (دهر) و هل أتاک (غاشیه) در نماز صبح روز دوشنبه و پنج‌شنبه مستحب است.

۱.۳ - صوم


روزه گرفتن در روز شنبه و نیز به قول مشهور، در سه روز در ماه، یعنى روز پنج‌شنبه دهه اول و سوم و چهارشنبه دهه دوم هر ماه، مستحب است.

۱.۴ - زیارت مردگان


زیارت اهل قبور، روزهاى دوشنبه، عصر روز پنج‌شنبه، جمعه قبل از طلوع خورشید و صبح روز شنبه، مستحب مؤکّد است.

۱.۵ - مسافرت


مسافرت در روزهاى شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه، مستحب است.

۱.۶ - آمیزش


آمیزش با همسر در شب‌ هاى دوشنبه، سه‌شنبه و شب و ظهر پنج‌شنبه و نیز شب، و عصر جمعه، مستحب است.
[۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۲۱۷.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۲۳۱.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۷۰-۵۷۱.    
۴. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۰۵-۶۰۶.    
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۳۴۷.    
۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۱۷۰.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۳، ص۲۲۳.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۷، ص۴۱۵.    
۹. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۶.    
۱۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۱-۳۰.    
۱۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ج‌۱، ص۷۷۹.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضیلت ایام
جعبه ابزار