• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نهایة الحکمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف: علامه سید محمد حسین طباطبائی (م ۱۴۰۲ ه‍.‍ق).


۱ - خصوصیات کتاب

[ویرایش]

تمام مطالبی که در مورد بدایة الحکمه گفته شد بر نهایه هم صدق می کند. زیرا نهایه همان موضوعات را که در بدایه آمده با همان سبک بحث کرده است.

۱.۱ - مقایسه بدایه و نهایه


سطح نهایه بالاتر از بدایه است. بدایه با نهایه در سبک، ترتیب و تنظیم ابواب یکی است.
علاّمه ابتدا بدایه را تألیف و سپس به تألیف نهایه پرداخته است.
کتاب نهایه در دوازده مرحله و هر مرحله در چند فصل تنظیم شده است و چون مؤلف در بدایه به اشکالات وارده جواب کامل داده لذا در نهایه کمتر به ذکر اشکالات و پاسخ آنها پرداخته شده است.

۲ - اهمیت کتاب

[ویرایش]

این کتاب هم مانند بدایه از جایگاه شایسته و والائی برخوردار بوده و در مراکز آموزشی مثل حوزه و دانشگاه جزء متون درسی فلسفه است.
دانشجویان و طلاّب ابتدا بدایه و بعد نهایه را آموزش می بینند.

۳ - شروح و تعلیقات کتاب

[ویرایش]

این کتاب تعلیقات و شروح و ترجمه‌های فراوان نگاشته شده است که از جمله آنها شرح آقای حسین حقانی زنجانی، علی شیروانی، محمد تقی مصباح یزدی، حسین عشاقی می‌باشد.

۴ - وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به زبان عربی از طرف انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۴۱۶ ه‍.ق به چاپ رسیده است.

۵ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار