• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشهد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشهد ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

شهر مشهد، یکی از شهرهای بزرگ و مذهبی ایران
مشهد (مفردات‌قرآن)، اسم مکان و به معنای محل حضور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار