• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مذهب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: مذهب (مقالات مرتبط).

مذهب به معنای راه و روش است و در مفهوم دینی، به مسیر اعتقادی افراد، مذهب گفته می‌شود.
[۱] ابن منظور، لسان العرب، ج۱، ص۳۹۴.
در این تعریف، می توان مذهب را در ارتباط با اصل دین هم به کار برد، به عنوان نمونه، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بنیان گذار مذهب اسلام بوده است، اما اکنون در مورد اصل اسلام از واژه «دین» و یا «آیین» استفاده می‌شود.مذهب در گذشته به مكتبهاى فكرى درون یك دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامى ) اطلاق مى‌شد.
در مغرب زمین ، واژه ((Religion)) به معناى مكتبهاى درون یك دین و به معناى خود دین به كار مى رود و حدود نیم قرن است كه متجددان كشور ما تحت تاءثیر این موضوع ، كلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال مى كنند.


این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم بکار رفته است.
الف : مفهوم خاص که عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام .
ب : مفهوم عام و کلی که با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می‌شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود دین اسلام و دین زرتشت می‌باشد.


استاد مطهری می‌گوید: اسلام به حکم اینکه مذهب است و به حکم اینکه دین خاتم است بیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای بر پاداشتن عدالت اجتماعی آمده است چنانچه در آیه ۲۵ سوره حدید به این مسئله اشاره می‌کند و هدف اسلام نجات محرومان و مستضعفان و نبرد و ستیز با ستم پیشیگان است.
[۲] استاد مطهري ، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ، ص۵۰.سایت اسلام پدیا.    
دائرة المعارف طهور.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اسلامی
جعبه ابزار