• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد صاعدی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن اسماعیل صاعدی، از بزرگان و فقهای آل صاعد، و قاضی اصفهان در قرن هشتم هجری
جلال‌الدین محمد صاعدی، از شعرای قرن دهم هجری اصفهان و از بزرگان آل صاعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار