• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن منده اصفهانی (اعلام‌اصفهان)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، محمد بن منده اصفهانی را ببینید.

‌ابن‌منده ابوجعفر محمد بن منده اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر محمّد بن منده بن ابی‌الهثیم منصور اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری است. از حسین بن حفص و بکر بن بکار روایت می‌کند، و ابوبکر محمّد بن حسن بن حسین بن فرات از او نقل حدیث می‌نماید. وی چندی در ری و سپس در بغداد ساکن بوده است. جزء الحدیث از تالیفات او است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۹۳.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۴، ص۴۷.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۶.    


جعبه ابزار