• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن عبیدالله ماجیلویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن عبیدالله ماجیلویه (قرن سوم هجری)، داماد احمد برقی و از فقها و محدثان بزرگ امامیه در قم بود و در ادبیات و شعر و علوم غریبه نیز دستی داشت و فردی موثق به شمار می‌آمد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله محمد بن عبیدالله بن عمران ماجیلویه جنابی برقی قمی، داماد احمد برقی (م ۲۸۰ق) بود. از بزرگانی چون جدش عمران، احمد برقی، هارون بن مسلم، سعید بن مسیب، علی بن سلیمان بن رشید، زیاد بن ابی حلال و ابوسمینه محمد بن علی صیرفی کوفی دانش آموخته و حدیث کرده است. نجاشی می‌نویسد: ماجیلویه از فقها و محدثان بزرگ امامیه در قم بود و در ادبیات و شعر و علوم غریبه نیز دستی داشت و فردی موثق به‌شمار می‌آمد. از شاگردان و راویان او کسانی چون محمد بن ابی عبدالله انصاری، محمد بن علی ماجیلویه (پسر برادرش) و محمد بن حسن بن ولید را می‌توان نام برد.

۲ - تالیفات

[ویرایش]

آثار وی عبارت‌اند از: المشارب ویژه احادیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الطب و تفسیر حماسة ابی تمام.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۴۰.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۹۱.    
۳. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۱۱۲.    
۴. شیخ صدوق، صفات الشیعه، ص۱۷.    
۵. سید بن طاووس، علی بن موسی، التحصین، ص۶۲۵.    
۶. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۲، ص۳۷۹.    
۷. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۱۴۷.    
۸. ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص۵۸.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۵۳.    
۱۰. سید بن طاووس، علی بن موسی، جمال الاسبوع، ص۱۴۲.    
۱۱. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص۲۶۹.    
۱۲. ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص۵۸.    
۱۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۵۳.    
۱۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۴، ص۳۹۹.    
۱۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۳۴۸.    
۱۶. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۴، ص۶۴.    
۱۷. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۳۰۸.    
۱۸. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال، ج۲، ص۱۸۵.    
۱۹. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۴، ص۱۰۸.    
۲۰. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۵، ص۱۴۳.    
۲۱. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۹، ص۴۶.    
۲۲. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۶، ص۳۹۳.    
۲۳. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرجال، ج۵، ص۱۲۳.    
۲۴. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۴۸.    
۲۵. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۱۶۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۳۶-۷۳۷، برگرفته از مقاله «محمد ماجیلویه».


جعبه ابزار