• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن خالد احمسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن خالد احمسی بجلیقرن سوم هجری)، از رجال موثق شیعه بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن خالد احمسی بجلی، اهل کوفه و از رجال موثق شیعه بوده است. نام او در منابع روایی یافت نشد، اما نجاشی و شیخ طوسی گویند: او کتابی داشته که ابراهیم بن سلیمان خزاز آن را گزارش کرده است. از آنجا که حمید بن زیاد۳۱۰ق) مکرر از ابراهیم خزاز، و ابراهیم از محمد بن خالد احمسی روایت کرده، می‌توان وفاتش را در قرن سوم تخمین زد.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۶۴.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۶۴.    
۳. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۵۱.    
۴. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۳۰۹.    
۵. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۴۸۵.    
۶. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۷، ص۸۰.    
۷. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۶۷.    
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۶۲.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۶۵۴، برگرفته از مقاله «محمد احمسی».


جعبه ابزار