• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن حسن محاربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن حسن محاربی (م حدود ۳۰۰ق)، از دانشمندان امامی مذهب بود و به علم انساب و زندگی علمای شیعه اشراف کامل داشت.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله محمد بن حسن بن علی محاربی نسّابه، درباره وی اطلاعات زیادی در منابع موجود نیست. آورده‌اند که از دانشمندان امامی مذهب و بسیار جلیل القدر بود و به علم انساب و زندگی علمای شیعه اشراف کامل داشت. کتاب الرجال اثر اوست که آن را به برخی از شاگردانش چون ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید املا کرده است. وی در حدود ۳۰۰ق وفات یافت.
[۵] استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۹۲.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۵۰.    
۲. بغدادی، اسماعیل بن محمد، ایضاح المکنون، ج۲، ص۲۹۷.    
۳. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۷۰.    
۴. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۲۴۳.    
۵. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۹۲.
۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۸.    
۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۹۵.    
۸. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۲۶۰.    
۹. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۷، ص۳۵.    
۱۰. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۹، ص۱۹۷.    
۱۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۰، ص۱۴۲.    
۱۲. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۲۳۳.    
۱۳. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۵۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۳۸، برگرفته از مقاله «محمد محاربی».


جعبه ابزار