• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن اسماعیل صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّد بن اسماعیل بن صاعد بن مسعود، از بزرگان و فقهای آل صاعد، و قاضی اصفهان در قرن هشتم هجری است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

جلال‌الاسلام عضدالدّین ابوالفضل محمّد بن اسماعیل بن صاعد بن مسعود، از بزرگان و فقهای آل صاعد، و قاضی اصفهان در قرن هشتم هجری است.
[۱] تهرانی، ابوبکر، تاریخ دیارالبکریّه، ص۴۴۸.
تاج‌الدّین عیسی طرقی و برخی از شعرا به مدح او پرداخته‌اند،
[۲] ابن‌ فوطی، عبدالرزاق‌ بن احمد، تلخیص مجمع الآداب، ج۴، ص۴۵۲.
و خواجه رشیدالدّین فضل اللّه در کتاب خود التّوضیحات الرّشیدیّه از او یادکرده است.
[۳] یغمایی، حبیب، یادگارنامه حبیب یغمایی، ص۳۵۷-۳۵۹.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهرانی، ابوبکر، تاریخ دیارالبکریّه، ص۴۴۸.
۲. ابن‌ فوطی، عبدالرزاق‌ بن احمد، تلخیص مجمع الآداب، ج۴، ص۴۵۲.
۳. یغمایی، حبیب، یادگارنامه حبیب یغمایی، ص۳۵۷-۳۵۹.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۶.    


جعبه ابزار