• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمدرضا گلپایگانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدرضا گلپایگانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی، فرزند آقا سید محمدباقر، از علمای بزرگ شیعه و از مراجع عظام تقلید در عصر معاصر
میرزا محمدرضا گلپایگانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار