• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محقق داماد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحقق داماد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید محمد محقق داماد، یکی از انجم فروزان فقاهت و یکی از فقیهان نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری
سید مصطفی محقق داماد، از عالمان دینی قرن چهاردهم هجری شمسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار