• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قوّة (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قُوَّة (به ضم قاف و فتح میم مشدده) از واژگان قرآن کریم به معنای نیرومندی است. این واژه دارای مشتقاتی است که در آیات قرآن به کار رفته است؛ مانند: قَویّ (به فتح قاف و کسر واو) به معنای نیرومند و از اسماء حسنی و مُقْوین (به ضم میم و سکون قاف) به معنای اغنیاء و فقراء هر دو.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

قُوَّة به معنای نیرو و نیرومندی است: «قوی یقوی قوّة: ضدّ ضعف».

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(قالُوا نَحْنُ اُولُوا قُوَّةٍ) «گفتند: ما نیرومندیم.»
(خُذُوا ما آتَیْناکُمْ‌ بِقُوَّةٍ) «آنچه داده‌ایم محکم بگیرید.»
و آن کنایه از اعتنا و عمل است، [[|عیاشی]] از اسحق بن عمار نقل کرده از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم از (خُذُوا ما آتَیْناکُمْ‌ بِقُوَّةٍ) آیا قوّه ابدان مراد است یا قوّه قلوب؟ فرمود: هر دو. «اَ قُوَّةٌ فِی الْاَبْدَانِ اَمْ فِی الْقُلُوبِ؟ قَالَ: فِیهِمَا جَمِیعاً.»

۲.۱ - قُوی


قُوی (به ضم قاف و فتح واو) جمع قوّه است. در قرآن چنین آمده مثل‌: (عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی‌) «فرشته پر قدرت باو تعلیم داده است.» مراد از آن جبرئیل است در اقرب گفته: رجل شدید القوی مردی است که ترکیب خلقتش محکم باشد.
[۸] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
در مجمع فرموده: قوی در نفس و خلقت و شاید «قوی» اشاره به جهات تصرّف جبرئیل باشد.

۲.۲ - قَویّ


قَویّ (به فتح قاف و کسر واو) به معنای نیرومند و از اسماء حسنی است‌:
(اِنَّ اللَّهَ‌ قَوِیٌ‌ شَدِیدُ الْعِقابِ‌) (خداوند قویّ، و کیفرش شدید است.‌)، ، آن در غیر خدا نیز بکار رفته است‌: (اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ‌ الْقَوِیُ‌ الْاَمِینُ‌) (بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی آن کسی است که قویّ و امین باشد (و او همین مرد است)!»)

۲.۳ - مُقْوین


مُقْوین (به ضم میم و سکون قاف) به معنای اغنیاء و فقراء هر دو است.
نَحْنُ جَعَلْناها تَذْکِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِینَ‌ «ما آتش را تذکاری برای آتش آخرت و متاعی برای فقراء و اغنیا کردیم.»
در مصباح گفته: قواء به فتح اول بیابان خالی است: «اقوت الدّار» یعنی خانه خالی شد. در اقرب آمده: «اقوی فلان» به سه معنی است یعنی فلانی به بیابان نازل شد، فقیر گردید، غنی شد و در هر دو ضد بکار رود. پس مقوی به معنای نازل در بیابان و فقیر و غنی است.
[۱۶] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
به نظرم مراد از آن‌ در قرآن اغنیاء و فقراء هر دو است چنانکه در مجمع آمده است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۶۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ج۱، ص۶۹۳.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۵۱.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۳۳.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۶۳.    
۶. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۱، ص۴۵.    
۷. نجم/سوره۵۳، آیه۵.    
۸. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۹، ص۲۸۸.    
۱۰. انفال/سوره۸، آیه۵۲.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۱۸۳.    
۱۲. قصص/سوره۲۸، آیه۲۶.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۸۸.    
۱۴. واقعة/سوره۵۶، آیه۷۳.    
۱۵. فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۶. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۹، ص۳۷۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «قوّة»، ج۶، ص۶۸.    


جعبه ابزار