• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : قمه

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... قمه


  سایر عناوین مشابه :
 • قمه‌زنی
 • تفسیر علقمه
 • مصحف علقمة بن قیس کوفی
 • دعای علقمه
 • قفیره بنت علقمه
 • ابوشبل علقمة بن قیس نخعی کوفی
 • لقمه حرام
 • عباد بن علقمه مازنی
 • إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن)
جعبه ابزار