• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاضی نظام‌الدین احمد صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاضی نظام‌الدّین احمد صاعدی، از بزرگان و دانشمندان خاندان صاعدی اصفهان در قرن هشتم و نهم هجری است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی نظام‌الدّین احمد صاعدی، از بزرگان و دانشمندان خاندان صاعدی اصفهان است. وی در قرن هشتم و نهم هجری می‌زیسته، و منصب قضاوت اصفهان را بر عهده داشته است. وی ابتدا با میرزا رستم و میرزا اسکندر، از امیرزادگان تیموری متّحد شد؛ امّا آنان در جنگ با میرمحمّد جهانگیر تیموری شکست خوردند. عاقبت قاضی احمد در ۱۰ ذی‌حجّه (عید قربان) ۸۱۵ق به دستور میرزا رستم تیموری در اصفهان به قتل رسید. گویا علّت این امر، هواداری قاضی احمد از معتصم بن زین‌العابدین آل مظفّر
[۲] مروزی، محمدصادق خان، تاریخ جهان آرا، ص۲۲۴.
و قرایوسف ترکمان بوده است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۴۲۹.    
۲. مروزی، محمدصادق خان، تاریخ جهان آرا، ص۲۲۴.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۲.    


جعبه ابزار