• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فواید پشم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموهای باریک و نرم حیواناتی مانند گوسفند و شتر را پشم گویند.پشم چهارپایان مانند شتر، گاو ، گوسفند، دارای منافع بسیار و آثار سودمند برای انسان است.
«والانعـم خلقها لکم فیها دفء ومنـفع...»؛ و چهارپایان را آفرید؛ در حالی که در آنها، برای شما وسیله پوشش، و منافع دیگری است؛ و از گوشت آنها می‌خورید! («منافع» در آیه می‌تواند اشاره به استفاده‌هایی از پشم در غیر گرما و نیز استفاده از شیر و پیه حیوانات باشد. گفتنی است منظور از انعام ، شتر، گاو و گوسفند است. )


تهیه اثاثیه خانه ، یکی از انواع فواید پشم چهارپایان در زندگی انسان است.
«والله... جعل لکم من جلود الانعام... ومن اصوافها واوبارها واشعارهآ اثـثا ومتـعا الی حین»؛ و خدا برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت (و آرامش ) قرار داد؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه‌هایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان، به آسانی می‌توانید آنها را جا به جا کنید؛ و از پشم و کرک و موی آنها، برای شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف زندگی) تا زمان معیّنی قرار داد.


پشم چهارپایان، ابزاری برای گرم کردن و محافظت بدن می‌باشد.
«والانعـم خلقها لکم فیها دفء ومنـفع ومنها تاکلون»؛ و چهارپایان را آفرید؛ در حالی که در آنها، برای شما وسیله پوشش، و منافع دیگری است؛ و از گوشت آنها می‌خورید!


۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۲۱۱.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۹۹، «نعم».    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    
۴. نحل/سوره۱۶، آیه۸۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۵۵.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۴۴.    
۷. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۵۸.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۲، ص۳۱۰.    مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۲۵، برگرفته از مقاله «فواید پشم».    


رده‌های این صفحه : پشم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار