• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرش هر چیز گستردنی که سطح جایی را بپوشاند، همچون، قالی ، گلیم و نمد است.


۱ - کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب‌های طهارت ، صلات ، اعتکاف ، حج ، دین و نکاح نام برده‌اند.

۱.۱ - در طهارت


چنانچه فرش نجس با آب قلیل شسته شود، لازم است پس از زوال عین نجاست، برای خروج غساله از آن، با لگد کردن و مانند آن فشرده شود؛ لیکن در شست و شو با آب کثیر نیازی به فشردن نیست؛ بلکه نفوذ آب در آن کفایت می‌کند.

۱.۲ - در صلات


نماز گزاردن بر فرش غصبی، هر چند مکان مباح باشد، جایز نیست و نماز باطل خواهد بود؛ لیکن بطلان اعتکاف بر آن، محل بحث و خلاف است.
سجده بر غیر زمین، همچون فرش صحیح نیست مگر از روی تقیّه.
نماز گزاردن بر فرش پاکی که روی زمین نجس پهن شده بدون اشکال است.
به تصریح بسیاری، نجس کردن فرش مسجد ، همچون مسجد جایز نیست؛ چنانکه تطهیر آن نیز در صورت نجس شدن، واجب فوری است.
[۶] مصباح الفقیه، ج۸، ص۵۶.
[۷] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.

مستحب است نماز عید بر زمین بدون فرش و زیر انداز خوانده شود.

۱.۳ - در دین


فرش جزء مئونه زندگی است و از مستثنیات دین به شمار می‌رود و بابت پرداخت طلب طلبکار، فروخته و یا برداشته نمی‌شود.
[۱۱] فقه الامام جعفر الصادق، ج۵، ص۱۰۹.
[۱۲] کلمة التقوی، ج۶، ص۱۲.
برخی فرش ارزان قیمت، مانند نمد و حصیر را در دین استثنا کرده و افزون بر آن را استثنا نکرده‌اند.

۱.۴ - در حج


خوابیدن بر زیرانداز غیر سفید برای محرم کراهت دارد.
[۱۴] جامع عباسی، ص۱۱۶.


۱.۵ - در نکاح


فرش از نفقه زن به شمار می‌رود که تأمین آن بر عهده زوج است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۷.    
۲. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۴.    
۳. العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۸.    
۴. العروة الوثقی، ج۲، ص۵۶۹.    
۵. تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص۴۸۰.    
۶. مصباح الفقیه، ج۸، ص۵۶.
۷. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.
۸. مستمسک العروة، ج۱، ص۵۰۶.    
۹. الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۲۶۵.    
۱۰. جواهرالکلام، ج۱۱، ص۳۷۴.    
۱۱. فقه الامام جعفر الصادق، ج۵، ص۱۰۹.
۱۲. کلمة التقوی، ج۶، ص۱۲.
۱۳. تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۸.    
۱۴. جامع عباسی، ص۱۱۶.
۱۵. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۵-۳۱۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۷۲، برگرفته از مقاله «فرش».    جعبه ابزار