• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فارس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففارس منطقه‌ای گسترده از ایران ، در برگیرنده جنوب و جنوب غربی این کشور است.از آن به مناسبت در باب زکات نام برده‌اند.ظاهر کلام برخی قدما به استناد روایتی از امام هادی علیه السّلام این است که بر اهالی فارس واجب است در زکات فطره خرما پرداخت کنند.
[۱] المهذب، ج۱، ص۱۷۴ --۱۷۵.

بنابر نظر مشهور متأخران، زکات فطره از قوت غالب مردم پرداخت می‌شود و دادن خرما از این جهت که غذای غالب اهالی فارس بوده است، در روایت به آن امر شده و پرداخت آن مستحب است.


۱. المهذب، ج۱، ص۱۷۴ --۱۷۵.
۲. مختلف الشیعة، ج۳، ص۲۸۴.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۷۹-- ۲۸۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۳۳.    جعبه ابزار