• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن عقبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن عقبة اسدی، از راویان موثق شیعه و موالی و اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) که از آن حضرت و امام باقر و امام کاظم (علیهم‌السّلام) روایت نقل کرده است. رجال‌شناسان شیعی در توثیق ایشان تاکید کرده‌اند.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علی بن عقبة بن خالد اسدی کوفی، اهل کوفه و از موالی و اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت، امام باقر و امام کاظم (علیهم‌السّلام) و همچنین از ابوحمزه، ابن بکیر و پدرش و عقبة بن خالد روایت نقل کرده است. محدثانی مانند ابن ابی عمیر، حسن بن علی بن فضال و عبدالله بن محمد حجال از وی روایت نقل کرده‌اند. رجال‌شناسان شیعی ایشان را یکی از راویان ثقه شیعی معرفی کرده و در توثیق او تاکید کرده‌اند. امام صادق (علیه‌السّلام) بر خاندان ایشان طلب مغفرت کرده است. نام او در سند بیش از ۱۳۱ روایت قرار گرفته است. از جمله آثار او کتاب الحدیث است که عبدالله بن محمد حجال از آن خبر داده است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۲۴۲.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۱.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۹۳.    
۴. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۱۱۸.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۱.    
۶. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۲۹۲.    
۷. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۳۴۴.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۵۰.    
۱۰. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۲۸۶.    
۱۱. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۱۸۹.    
۱۲. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۸۱.    
۱۳. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۴۰.    
۱۴. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۲۵.    
۱۵. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۷، ص۵۱۸-۵۱۹.    
۱۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ص۵۹۳.    
۱۷. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۶۳.    
۱۸. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۷، ص۲۶۶.    
۱۹. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۵، ص۴۱۵.    
۲۰. ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص۲۴۵.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۲۸، برگرفته از مقاله «علی اسدی».


جعبه ابزار