• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علان شعوبی (رویدادهای‌تاریخ‌اسلام‌ترمانینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلاّن شعوبی، یکی از داستان‌سرایان و نویسندگان قرن سوم قمری بود که به برمکیان پیوست و برای‌ هارون و مامون به نسخه‌برداری کتاب پرداخت. او سرانجام به سال ۲۱۴ ق درگذشت.


۱ - معرفی اجمالی


علاّن شعوبی، اصالتاً ایرانی و به داستان‌سرایی، علم انساب، عیوب و نقایص اعراب و ناسازگاری‌های ایشان با هم آشنا بود. بعدها به برمکیان پیوست و در «بیت الحکمه» برای‌ هارون و مامون به نسخه‌برداری کتاب پرداخت. علاّن، کتابی به نام المیدان نوشت که درباره مثالب عرب بود و در آن به بدنام کردن آنان پرداخته و عیوب و نقایص آنان را فاش کرد. هم چنین کتابی با عنوان المثالب دارد که در آن، از بدی‌های قریش، و تیم بن مرّة و بدی‌ها و عیوب بنی‌اسد، بنی‌مخزوم و دیگر اشراف عرب یاد می‌کند.

۲ - پانویس

 
۱. حموی، یاقوت، معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه الادیب، ج۴، ص۱۶۳۱.    


۳ - منبع


عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۷۹.

جعبه ابزار