• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علان شعوبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلاّن بن مقصود شعوبی (زنده در ۲۱۸ق)، از روایت‌گران مشهور اخبار و انساب عرب قرن سوم هجری قمری در بغداد بود.


۱ - معرفی اجمالی


علاّن بن مقصود ورّاق شعوبی، اصالتاً ایرانی بود و در بغداد سکونت داشت. وی به انساب و معایب و مفاخر افراد و قبایل عرب اطلاع گسترده‌ای داشت و از روایت‌گران مشهور اخبار و انساب عرب عصر خویش به‌شمار می‌رفت. علاّن گرایشات شعوبی داشت و قوم عجم را به عرب برتری می‌داد. او زمانی به برامکه پیوست و در بیت الحکمه برای‌ هارون الرشید (خلافت ۱۷۰-۱۹۳قمامون (خلافت ۱۹۸-۲۱۸ق) و برامکه به استنساخ کتاب‌ها پرداخت و بنا بر قولی، دکّانی داشت و به داد و ستد اشتغال داشت. تاریخ درگذشت علاّن در دست نیست، اما تا سال ۲۱۸ق زنده بوده است.
وی دارای آثار و تالیفات متعددی همچون الخلبه (الحلیه)، کتاب المیدان که در آن اعراب را هتک کرده و به معایب بسیاری از افراد و طوایف عرب پرداخته و ابن ندیم همه را به تفصیل آورده است، کتاب فضائل کنانه، المناظره، فضائل ربیعه، نسب تغلب بن وائل و کتاب نسب النمر بن قاسط می‌باشد.
[۹] سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۲، ق۱، ص۹۷.


۲ - پانویس

 
۱. بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۶۶۶.    
۲. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۳۵.    
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۴، ص۱۸۷.    
۴. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۳۵.    
۵. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۴، ص۱۶۳۱.    
۶. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۶، ص۲۹۳.    
۷. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۳۵.    
۸. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، الاغانی، ج۱۳، ص۷۲.    
۹. سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۲، ق۱، ص۹۷.


۳ - منبع


• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۲۰، برگرفته از مقاله «علاّن شعوبی».


جعبه ابزار