• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عضدالاسلام بن مسعود صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعضدالاسلام بن مسعود صاعدی، از بزرگان و قضات آل صاعد اصفهان در قرن هفتم هجری می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی عضدالاسلام بن رکن‌الدّین مسعود صاعدی، از بزرگان آل صاعد است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.
وی در قرن هفتم می‌زیسته، و در اصفهان به قضاوت مشغول بوده است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۵.    


جعبه ابزار