• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عرفان نظری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعرفان نظری، در واقع جهان بینی عرفانی است یعنی نظری که عارف درباره جهان و هستی دارد
[۱] . ر.ک: مطهری، ‌مرتضی، عرفان حافظ، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۸۱، چاپ ۱۹، ص ۱۴.
و علمی است شبیه فلسفه که درباره خدا و جهان و انسان بحث می‌کند ولی تفسیر او با فلسفه متفاوت است. زیرا در نظر عارف جز خدا هیچ چیز اصالت ندارد.
[۲] . ر.ک: مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۸۹ ـ ۹۰.
و به تعبیری که قیصری در مقدمه خود بر تائیّه ابن فارض آورده است:
«عرفان عبارت است از علم به خدای سبحان از حیث اسماء و صفت و مظاهر آن و احوال مبدأ و معاد و حقایق عالم و کیفیت بازگشت آنها به حقیقت واحد یعنی ذات احدیت، و نیز معرفت طریق سلوک و مجاهده برای رهاسازی نفس از تنگناهای قید و بند جزئیت و پیوستنش به مبدأ خویش و اتصاف به نعت اطلاق و کلیّت».
[۳] . یثربی، سید یحیی، عرفان نظری، ص ۲۳۲؛ و نیز زرین کوب، عبدالحسین، دنباله جستجو در تصوف ایران، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۰، چ ۵، ص ۳۶۲؛ و نیز برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی، انتشارات سمت و طه، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۴۱.

با این بیان فایده عرفان هم مشخص می‌شود که همان وصول به حق و شهود قلبی حقیقت وجود و فناء در حضرت اوست.
[۴] . یثربی، سید یحیی، عرفان نظری،ص۲۳۲، و نیز برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۱۴۳.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

۱ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. . ر.ک: مطهری، ‌مرتضی، عرفان حافظ، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۸۱، چاپ ۱۹، ص ۱۴.
۲. . ر.ک: مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۸۹ ـ ۹۰.
۳. . یثربی، سید یحیی، عرفان نظری، ص ۲۳۲؛ و نیز زرین کوب، عبدالحسین، دنباله جستجو در تصوف ایران، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۰، چ ۵، ص ۳۶۲؛ و نیز برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی، انتشارات سمت و طه، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۴۱.
۴. . یثربی، سید یحیی، عرفان نظری،ص۲۳۲، و نیز برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۱۴۳.


۲ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : عرفان | عرفان نظری
جعبه ابزار