• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عاصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترک امتثال تکلیف واقعی احراز شده را عاصی می‌گویند.عاصی، مقابل مطیع بوده و به مکلفی گفته می‌شود که از راه قطع و یا حجت معتبر، تکلیف را احراز کرده ـ تکلیف بر او منجز شده ـ ولی در مقام امتثال، اقدام به مخالفت با آن نموده است ـ و عنوان متجری نیز بر وی صادق نباشد ـ برای مثال، مکلف در می‌یابد که خمر حرام است ولی در مقام امتثال ، مخالفت نموده و مرتکب شرب آن می‌گردد ـ و در واقع نیز خمر خورده و اشتباه نکرده است ـ به چنین کسی " عاصی " اطلاق شده و در نظر عقل مستحق عقاب است.
[۲] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۱۷.۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۳۳.    
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۱۷.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۵۲-۵۳.    
۴. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۴۶.    
۵. آخوندخراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۷.    
۶. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۵۰.    فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «».


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه
جعبه ابزار