• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

طلب، یا دین (قرض)، مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد
طلب (مفردات‌قرآن)، از واژگان قرآن کریم، به معنای خواستن و گرفتن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار