• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شیوه‌نامه محتوایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف۱- چکیده‌ی هر مقاله باید دارای سه بخش باشد:
الف: تعریف و چکیده‌ای از کل مقاله.
ب: باب‌های فقهی که از این عنوان بحث شده است.
ج: چکیده دوباره در متن تکرار نشده و غیر از تعریف در متن باشد. اگر تعریف خیلی واضح است و امکان دادن تعریف دیگر نیست فقط همان تعریف در چکیده می‌آید و تعریف در متن حذف می‌شود.
۲- در مقاله‌های بلندتر مقاله به زیرعنوان‌هایی (بخش‌هایی) کوچکتر تقسیم می‌شود. چیدمان یک مقاله‌ی عادی به عنوان نمونه به صورت زیر است:
چکیده( مقدمه یک یا دو سطری)


توضیح ابتدایی
== بخش نخست == /
=== زیربخش نخست === |
. |
. | متن اصلی
. |
== بخش چندم == |
=== زیربخش چندم === \
== پانویس ==
== منابع ==

اولویت در عنوان‌بندی مقالات استفاده از دو مساوی و پرهیز از زیر بخش‌های اضافی و زائد است.
۳- مقاله‌های بسیار بلند (بیشتر از ۵۰۰۰ کلمه) به مقاله‌های کوچکتر و مجزا تبدیل گردد.
۴- متن مقاله‌ قبل از اینکه وارد ویکی گردد باید (replace) جایگزینی « ي و ك » عربی به «ی و ک » فارسی در آن صورت گیرد.
در غیر این صورت اگر در آخر کار و بعد از لینک دار کردن آدرس‌ها ریپلیس شود ممکن است بعضی آدرس‌ها با مشکل مواجه شوند.
۵- فصل‌بندی متن مقاله در عین این‌که باید رسا باشد، باید به شکل کوتاه و مفید باشد. البته باید دقت گردد که فروعاتی از عنوان را که می‌شود به صورت فصلی جدا بیاوریم با یک عنوان کلی آورده نشود.
۶- بین خطوط مقاله نباید فاصله‌ای باشد و تنها فاصله‌ای که ایجاد می‌شود همان پانویس است که خود برنامه ایجاد می‌کند.۱- داخل متن مقاله کلماتی که بدون اعراب گذاری اشتباه خوانده می شوند باید اعراب گذاری شوند.مانند:رَجَز و یا اینکه نوشته شود به فتح را و جیم.
۲- متن مقاله با دقت مطالعه شود و اگر اشتباه چاپی دارد و یا اینکه علائم (سجاوندی، ویرگول و )... گذاشته نشده است اصلاح شود.
۳- در متن مقالات دقت شود که حتما فاصله بین کلمات رعایت شود؛ بین هر کلمه یک فاصله داده شود هر چند کلمه از نوع کلماتی باشد که با ندادن فاصله به کلمه بعدی نمی چسبد.
۴- در کلماتی مانند «می گویند» که در واقع یک کلمه هست و اگر یک فاصله معمولی بدهیم دو کلمه حساب می شود، فاصله مجازی بین حرف یاء و کلمه بعدی داده شود خصوصا در کلماتی که آب می کنیم به این صورت اصلاح شود:می‌گویند.لذا می گویند غلط است. فاصله مجازی با گرفتن کنترل و شیفت و کلید ۲ ایجاد می‌شود.
۵- علائمی مانند ویرگول، نقطه، دو نقطه و... از کلمه قبل محسوب می شود لذا از گذاشتن فاصله بین ویرگول و کلمه قبل اجتناب شود و بعد از ویرگول نیز یک فاصله داده شود.
۶- آخر جملات نقطه گذاشته شود.
۱- در آدرس هایی که به شکل لینک داده می شود کلمه ای را که قرمز می کنیم باید خود محل شاهد باشد و یا نزدیک محل شاهد باشد.
۲- در آدرس دادن باید به شکل زیر اعمال گردد:
ابتدا علامت ref و سپس قلاب لینک دادن را میزنیم.
سپس لینک مربوطه را در این قلاب وارد می کنیم و یک فاصله می دهیم. بعد نام کتاب را نوشته و یک فاصله زده و سپس جلد کتاب را نوشته و بدون فاصله ویرگول را میزنیم و یک فاصله می زنیم، و سپس صفحه مورد نطر را وارد کرده و بدون فاصله نقطه زده می شود.
مثال: وسایل الشیعة ج۱۰، ص۱۲۳.
۳- آدرس های قرآنی به شکل زیر باید اعمال گردد.


REF +دوقلاب+صفحه+جلد+کدقرآن+نشانی کتابخانه+دوقلاب+REF
مثال:
برای آوردن صفحه صدم قرآن، از لینک زیر استفاده می کنیم
http://lib.eshia.ir/۱۷۰۰۱/۱/۱۰۰


Ref+ قلاب و سپس دادن لینک آدرس داخل قلاب+نام سوره/شماره سوره+ ویرگول و بعد یک فاصله+
نوشتن آیه مورد نظر.
مثال: بقره/سوره ۲، آیه۱۲۳.
۴- بعد از اتمام مقاله و آدرس ها یک بار مطالعه شود تا ایرادی نماند و آدرس ها تست شود.
۵- در آدرس کتب لغت که صفحه آنها در منبع آورده نشده است باید از نرم افزارهای نور استفاده شود و جلد و صفحه آن پیدا و آدرس داده شود.
۶- منبع باید در صورت داشتن آدرس لینک دار شود و باید به روش زیر اعمال گردد:
ابتدا دو قلاب را گذاشته و داخل آن آدرس را وارد می کنیم.نحوه نوشتن آدرس در لینک منبع مانند آدرس دادن پانویس است که در شماره ۲ توضیح داده شد.
۷- اگر برای یک عنوان، چند منبع وجود دارد، منابع جداگانه ذکر شود مثلا منابع زیر در یک خط نوشته نشود:
نادرست:
الروضة البهیة،ج۱،ص۱۱۵؛ الحدائق الناضرة،ج۱۲،ص۱۱۲؛ جواهرالکلام،ج۳۵،ص۱۰
درست:
الروضة البهیة ج۱، ص۱۱۵.
الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۱۲.
جواهر الکلام ج۳۵، ص۱۰.
۸- اگر یک مبنع دو بار در پانویس نوشته می‌شود، در دفعه دوم به صورت «همان منبع ص۱۸۰» یا «منبع مذکور ص۱۸۰» نوشته نشود و هر بار نام منبع کامل نوشته شود.
نادرست: همان منبع،ص۱۸۰
درست: جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۸۰.۱- در پیوند داخلی دقت شود کلماتی انتخاب شود که اصطلاح محسوب می شود و نیز می توانند عنوان یک مقاله باشند و اصل در پیوند داخلی یک کلمه ای بودن است مگر اینکه دوکلمه با هم اصطلاح باشد.
مانند: ولایت فقیه
۲- عنوان مقاله در متن مقاله آب نشود و همچنین فصلها و عنوان بندی‌هایی که داخل متن مقاله می آیند نباید آب شود.
۳- در پیوند دادن یا آب کردن اصطلاحات باید به عنوان مقاله دقت شود که مطابقت معنوی اصطلاح آب شده با مقاله مورد نظر حفظ شود.
مثلا آب کردن اصطلاح نزدیکی در معرفی شهر حیره، که حیره شهری است در نزدیکی کوفه غلط می باشد.اما همین اصطلاح در مقالاتی که راجع به نکاح است آب می شود.
۴- در پیوند داخلی یا آب کردن از گذاشتن فاصله، ویرگول، نقطه و علائم دیگر خودداری گردد.
۵- از ایجاد پیوندهای اضافی و آب کردن مکرر کلمات خودداری گردد.
۶- کلماتی که آب می شوند نباید مشدد بوده و دارای علائم باشد.۱- replace یا جایگزینی حروف عربی با فارسی فراموش نشود.
۲- راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است به دقت مطالعه شود.
جعبه ابزار