• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شوال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افماه شوّال دهمین ماه از سال قمری، پس از ماه رمضان است و از احکام مرتبط با آن در باب صوم و حج سخن گفته‌اند.در شرع مقدس برای بعضی روزها و ماهها از جمله ماه شوال، احکام ویژه‌ای بیان شده است.

۱.۱ - باب حج

شوال از ماههای حج است؛ بدین معنا که عمره تمتع برای کسی که می‌خواهد حج تمتع بگزارد در آن ماهها انجام می‌شود ( ماههای حج).

۱.۲ - باب صوم

رویت هلال ماه شوال بیانگر پایان یافتن ماه رمضان و حلول ماه شوال و وجوب افطار در نخستین روز آن است.
روز اول شوال، عید فطر و دارای احکام ویژه‌ای همچون نماز عید، حرمت روزه و استحباب غسل در شب آن است.
وجوب زکات فطره بر شخص، منوط به دارا بودن شرایط آن هنگام رؤیت هلال ماه شوال است؛ چنان که بنابر قول مشهور میان متأخران، زمان واجب شدن زکات فطره نیز ادراک هلال شوال می‌باشد .
به قول برخی، روزه گرفتن بعد از عید فطر به مدت شش روز مستحب است. برخی، استحباب آن را از روز چهارم شوال به مدت شش روز دانسته‌اند.
بعضی نیز اصل استحباب آن را ثابت ندانسته‌اند.


۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۲.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۵۲ ۳۵۴.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۸۵.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۲۷.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، ج۱، ص۳۸۴.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۶۰.    
۷. موسوی عاملی، محمد، مدارک الأحکام، ج۶، ص۲۸۱.    
۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ۱۳، ص۳۸۶ ۳۸۷.    
۹. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۵۱.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۷۳۳-۷۳۴.    


رده‌های این صفحه : تقویم | روزه | فضیلت ایام | فقه | ماه های قمری
جعبه ابزار