• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: سل (ابهام‌زدایی).


سل‌ عنوان یک بیماری است که باعث عفونت در بدن می شود.سِل بیمارى عفونى مزمن که باعث تشکیل‌ کانونهاى عفونى مشخصى در بدن مى‌شود.


از آن به مناسبت در باب وصیت نام برده‌اند.
بنابر دیدگاه جمعى از فقها، انسان در بیمارى منجر به مرگ نمى‌تواند در افزون بر یک سوم مال خود- به بخشیدن، وقف کردن و مانند آن- تصرف کند. برخى، بیمارى منجرّ به مرگ را بیمارى خطرناکى دانسته‌اند که غالبا سبب مرگ مى‌گردد. در اینکه سل از مصادیق بیمارى خطرناک است یا نه، اختلاف است. قائلان به قول نخست، برخى بخش آغازین و برخى بخش پایانى بیمارى سل را خطرناک دانسته‌اند.
[۲] تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۵۲۳.
[۳] جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۶۱-۴۶۲.
۱. شرائع الإسلام ج۲، ص۴۸۸.    
۲. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۵۲۳.
۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۶۱-۴۶۲.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۱۲.    


رده‌های این صفحه : حجر | فقه
جعبه ابزار