• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 62 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۶۲ هجری قمری، شصت و دومین سال از قرن ۱ قمری مصادف با سال ۶۰ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: برکناری ابومهاجر، از ولایت افریقیه و گماشتن مجدد عقبة بن نافع به عنوان والی آن‌جا، انتخاب سلیمان بن صرد به فرماندهی توابین و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند زینب دختر علی بن ابی‌طالب و ... .• برکناری ابومهاجر، از ولایت افریقیه و گماشتن مجدد عقبة بن نافع به عنوان والی آن‌جا و تفکیک ولایت افریقیه از مصر.
• درگذشت مسلمة بن مخلد، امیر مصر و نصب سعید بن یزید بن علقمه ازدی.
یزید بن معاویه فرستاده‌ای را نزد عبدالله بن زبیر فرستاد و او را دعوت به بیعت کرد، اما عبدالله دعوت او را رد کرد.


عقبة بن نافع، فرمانروای افریقیه، سپاهی را برای تداوم و پی‌گیری فتح افریقا تدارک دید و موفق شد مغرب میانی، و سپس مغرب دور را تا ساحل اقیانوس اطلس تسخیر کند و بربرهایی را که در مقابل او ایستادگی کردند، شکست دهد و آنان را به اطاعت خویش درآورد. بربرها مسلمان شدند و آن‌گاه عقبه به قیروان بازگشت.
سلم بن احوز از رود جیحون گذشته و به خوارزم حمله برد، سپس با مردم آن‌جا مصالحه کرد.
توابین، سلیمان بن صرد را به فرماندهی خویش برگزیدند و در جزیره گرد آمده و قیام خویش را علیه عبیدالله بن زیاد، امیر عراق، اعلان کردند.


اسماء بن خارجه.
رباب دختر امرؤالقیس.
زینب دختر علی بن ابی‌طالب.
سعید بن عثمان.
علقمة بن قیس.
مسلمة بن مخلد.
منذر بن حرمله.


عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۱۰.

جعبه ابزار