• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال ۲۵۶ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و پنجاه و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: کشته شدن مهتدی بالله عباسی به‌دست سرداران ترک و به‌خلافت رسیدن المعتمد عباسی، بازگشت الموفق بالله از تبعید و به‌دست آوردن امور دولت و فرماندهی سپاه، پیوستن قبایل بادیه‌نشین اطراف بصره به زنگیان، به‌دست آوردن امارت مصر توسط احمد بن طولون، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن قطن و ....


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• سرداران ترک، مهتدی بالله عباسی را از خلافت برکنار کرده، او را می‌کشند و با احمد فرزند متوکل علی الله به‌عنوان خلیفه بیعت می‌کنند و به او لقب المعتمدعلی الله می‌دهند.
• المعتمدعلی الله خلیفه عباسی، برادرش طلحه (الموفق بالله) را که مهتدی او را به مکه تبعید کرده بود، از آن‌جا فراخوانده، فرماندهی سپاه را به او می‌سپارد و سررشته امور دولت را به او می‌دهد.
• الموفّق بالله به عبیدالله بن یحیی بن خاقان منصب وزارت می‌دهد.
• دمشق: معتمدبالله، عیسی بن محمد نوشری (معروف به ابن الشیخ) را از امارت دمشق برکنار می‌کند و امارت آن شهر را به اماجور، سردار ترک می‌دهد. ابن الشیخ از کناره‌گیری خودداری می‌کند. اماجور بر او پیروز می‌شود و شهر را تصرف می‌کند.
• دیاربکر: الموفق بالله برای خشنودی ابن الشیخ، ولایت دیاربکر و ارمنیّه را به او می‌دهد.
• مصر: امیر مصر، بایکباکِ ترک ترور می‌شود و احمد بن طولون، قائم مقام او به امارت مصر منصوب می‌شود و حلب و انطاکیه به حوزه امارت او افزوده می‌شود.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

قیام زنگیان: قبایل بادیه‌نشین اطراف بصره به قیام زنگیان پیوسته، بر «ابلّه» مسلط می‌شوند و جان و مال و ناموس اهالی را بر خود حلال می‌کنند. سپس آن‌جا را به آتش کشیده، شمار بسیاری از مردم آن سامان را می‌کشند و به‌طرف اهواز حرکت می‌کنند و بر آن شهر مسلط می‌شوند. معتمدعلی الله، خلیفه عباسی سپاهی به فرماندهی برادرش الموفق برای پیکار با آنان گسیل می‌دارد. وی با آنان به نبردهایی می‌پردازد که سرنوشت ساز نبود.
• خوارج: مساور بن عبدالله بجلی خارجی بر موصل مسلط شده، آن‌گاه از آن شهر خارج شده، شهر حدیثه را پایگاه خود قرار می‌دهد.
• علویان: احمد بن ابراهیم بن طباطبای علوی در مصر ظاهر شده، ادعای خلافت می‌کند. ابن طولون، امیر مصر برای نبرد با وی سپاهی گسیل می‌دارد. ابن طباطبا کشته می‌شود و یارانش شکست می‌خورند.
علی بن زید طالبی در کوفه قیام کرده، بر سپاهی که خلیفه برای پیکار با او به‌فرماندهی شاه بن مکیال فرستاده پیروز می‌شود.
حسن بن زید علوی، حاکم طبرستان بر ری چیره می‌شود.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

• ابن قطن
بخاری
بختیشوع بن جبرائیل
زبیر بن بکّار
صالح بن وصیف
• المهتدی بالله عباسی

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۵-۸۶.


جعبه ابزار