• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال ۲۵۵ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و پنجاه و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: کشته شدن معتز عباسی به‌دست سرداران ترک و به‌خلافت رسیدن المهتدی بالله، قیام زنگیان، تصرف قلمرو طاهریان توسط صفاریان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند احمد بن حمدون ندیم و ....


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• سرداران ترک بر معتز خلیفه عباسی شوریده، او را برکنار می‌کنند و سپس او را می‌کشند و مادرش قبیحه را بازداشت، اموالش را مصادره، و سپس او را به مکه تبعید می‌کنند. قبیحه تا هنگام مرگ در مکه می‌ماند. آنان همچنین اموال احمد بن اسرائیل انباری، وزیر معتز را مصادره می‌کنند و او را می‌کشند.
• ترک‌ها با محمد بن واثق‌بالله به‌عنوان خلیفه بیعت می‌کنند و او را المهتدی بالله لقب می‌دهند. مهتدی سامرا را مرکز خلافت و سکونت خود قرار می‌دهد.
• مهتدی سلیمان بن وهب را به‌عنوان وزیر خود برگزیند.
• بغداد: عبیدالله بن عبدالله بن طاهر از حکومت بغداد برکنار و برادرش سلیمان جانشین او می‌شود.
• آمدن سلیمان از خراسان با سپاهیان خراسان به بغداد. آنان به‌خانه‌های مردم هجوم برده، مزاحم نوامیس مردم می‌شوند و با ارتکاب معاصی به‌طور آشکار، مردم بغداد را به‌خشم می‌آوردند. در نتیجه، فتنه‌ای به پا می‌شود که به اخراج سپاهیان خراسانی از بغداد می‌انجامد.
• مهتدی خلیفه عباسی، ابواحمد طلحة بن متوکل (الموفق) را از بغداد دور کرده، او را امیر مکه می‌کند.
• سیسیل: خفاجة بن سفیان، امیر سیسیل می‌میرد و پسرش محمد عهده‌دار این سمت می‌شود.
• باب الابواب (دربند): هشام بن سراقه، والی باب الابواب (در بند) شده، به‌طور مستقل دولتی تشکیل می‌دهد که فرزندانش آن را تا سال ۴۵۷ ق اداره می‌کنند.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

مالت: محمد بن خفاجه، امیر سیسیل بر جزیره مالت مسلط شده، آن را از چنگ رومیان آزاد می‌کند این جزیره دویست سال در دست مسلمانان باقی می‌ماند تا آن‌که راجرز نورماندی در سال ۴۸۴ق بر آن مسلط می‌شود.
قیام زنگیان: زنگیان که از شرق آفریقا برای بهسازی زمین‌های کشاورزی در جنوب عراق (بطائح) گردهم آمده بودند، به‌رهبری مردی که خود را محمد بن علی و از نوادگان حضرت علی (علیه‌السلام) معرفی می‌کرد، قیام می‌کنند. محمد بن علی بر کرانه دجله در نواحی بصره مسلط می‌شود و پایگاهی نظامی به‌نام «مختاره» بنا می‌کند و برابر کسانی می‌ایستد که از بصره برای سرکوبی‌اش حرکت کرده‌اند.
• صفاریان و طاهریان: یعقوب لیث صفاری، امیر سیستان به‌قلمرو حکومتی طاهریان حمله می‌کند و شیراز، پایتخت آنان را تصرف می‌کند. مهتدی خلیفه عباسی برای بازداشتن یعقوب از حمله به فارس و عراق، ولایت سند را به تیول او درمی‌آورد، و یعقوب نیز روانه سند می‌شود.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

• احمد بن حمدون ندیم
ابن دینار
ابن کرّام
ابوحاتم سیستانی
احمد بن اسرائیل
اسد بن جانی
جاحظ
• خفاجة بن سفیان
شاپور بن سهل
سمرقندی دارمی
عیسی بن ابراهیم کاتب
محمد بن صالح علوی
• معتز عباسی

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۲.


جعبه ابزار