• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رکن‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرکن‌الدّین ابوالعلاء صاعد بن مسعود، از فقها و قضات آل صاعد و پیشوای حنفیان اصفهان در قرن ششم هجری بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

رکن‌الدّین ابوالعلاء صاعد بن مسعود، از دانشمندان و فقهای قرن ششم هجری است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۷.
او پیشوای حنفیان و قاضی اصفهان بود. در زمان او حنفیان و شافعیان اصفهان بارها با یکدیگر به درگیری پرداختند. دریکی از این زدوخوردها، شافعیان خانه رکن‌الدّین را به آتش کشیدند؛ ولی او از آن فتنه، جان سالم به دربرد. وی سرانجام در سال ۶۰۰ هجری با اصابت تیر یکی از مخالفینش کشته شد. جمال‌الدّین عبدالرزّاق و کمال‌الدّین اسماعیل در قصاید خود، بارها او را مدح کرده‌اند.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۷.
۲. مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۴۲۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۴.    


جعبه ابزار