• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:علمای قرن سیزدهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آخوند خراسانی

 • آقا رضا همدانی

 • آقاعبدالله کرمانشاهی

 • آقامحمدکاظم کرمانی

 • آل بحرالعلوم

 • آل برغانی

 • آل جواهری

 • آل حرزالدین

 • آل‌بلاغی

 • ا

 • ابراهیم بن صادق مخزومی عاملی طیبی

 • ابراهیم بن محمد باجوری

 • ابراهیم لکهنوی

 • ابراهیم محقق رودسری

 • ابن‌حاج ابوالفیض حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ سلمی‌ مرداسی‌

 • ابن‌حریوه محمد بن‌ صالح‌ سماوی‌

 • ابن‌سند بدرالدین‌ عثمان

 • ابن‌صلاح تقی‌الدین ابوعمرو عثمان‌ بن‌ عبدالرحمان‌ نصری‌ شهرزوری‌

 • ابن‌عابدین (اعلام)

 • ابن‌عاشور (اعلام)

 • ابن‌عزوز محمدالمکی‌ بن‌ مصطفی‌ حسنی‌ ادریسی‌

 • ابن‌عزوز محمدالمکی‌ بن‌ مصطفی‌ حسنی‌ ادریسی‌

 • ابن‌عمرو ابوعبدالله محمد تهامی

 • ابن‌غنام حسین بن‌ ابی‌بکر

 • ابوالحسن بن حسین بافقی حائری یزدی

 • ابوالحسن علی بن حسین خاقانی

 • ابوالعباس احمد بن ادریس حسنی

 • ابو‌الفضل تهرانی

 • ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم کلباسی اصفهانی

 • ابوطالب زنجانی‌

 • ابوعبدالله محمد طالب ابن‌حاج

 • احمد بن عبدالکریم ترمانینی

 • احمد بن محمدعلی بهبهانی

 • احمد مجتهد تبریزی

 • احمد وهاب

 • احمدرضا بریلوی

 • اسدالله بن عبدالله بروجردی

 • اسدالله شوشتری

 • اسماعیل صدر

 • اسماعیل‌پاشا بن محمدامین بغدادی

 • اشرف‌علی بن عبدالحق فاروقی تهانوی

 • الاسلام سبیل السعاده و السلام

 • امیرحیدر بلگرامی

 • ب

 • برزنجی مدنی

 • برهان‌الدین دیوه‌ای

 • بزرگ‌علی بن حسن‌علی مارهروی

 • بهاءالدین متو

 • بهبهانی (شاگردان)

 • بهلول بهجت افندی

 • ت

 • تاج‌العلما

 • ترابعلی لکهنوی

 • تیمور پاشا

 • ج

 • جعفر شیخ‌راضی

 • جعفر کاشف‌الغطاء

 • جعفرعلی بستوی

 • ح

 • حاج محمدرضا همدانی

 • حاج ملاعلی تهرانی

 • حاجی علی‌اکبر بسمل‌شیرازی

 • حامدبیسارانی

 • حبیب الرحمن بهیکن پوری

 • حبیب خراسانی

 • حبیب‌الله رشتی

 • حسن بن عبدالوهاب برغانی

 • حسین بن ابراهیم تنکابنی اصفهانی

 • حسین بن محمد جسر طرابلسی

 • حسین تربتی

 • حسین حائری مازندرانی

 • حسین علی الوانی

 • حسین‌علی‌شاه زین‌الدین محمدحسین اصفهانی

 • حمیدالدین طوکی

 • خ

 • خالد نقش‌بندی

 • خاندان آشتیانی

 • خاندان ترمانینی

 • خاندان حسینی قزوینی

 • خاندان حکیم

 • خاندان خاتون‌آبادی

 • خاندان مسجد شاهیان

 • د

 • داود بن سلیمان بغدادی‌نقشبندی

 • درویش‌علی بغدادی حائری

 • دوران علمی آخوند خراسانی

 • ر

 • رحیم بن میرزامحمد بروجردی

 • رشیداحمد گنگوهی

 • ز

 • زیان به غیر موقع بهره‌برداری از ملک

 • زینی دحلان شافعی (نقد وهابیت)

 • س

 • سعید حوی

 • سید ابوالحسن اصفهانی

 • سید ابوالحسن حافظیان خراسانی

 • سید ابوالحسن مولانا

 • سید بحرالعلوم

 • سید جلال الدین حسینی ارموی

 • سید جمال‌الدین گلپایگانی

 • سید حسین بروجردی (مفسر)

 • سید شمس‌الدین محمود مرعشی نجفی

 • سید عبد الحسین لاری

 • سید عبدالحسین لاری

 • سید علی اکبر فال اسیری

 • سید محمد مجاهد

 • سید محمدسعید حبوبی

 • سید میررفیع رفیعی

 • سید میرمحمدباقر رفیعی

 • سیدابراهیم بن سیدحسین بحرالعلوم

 • سیدابراهیم قزوینی

 • سیدابوالقاسم بن سیدمحمدباقر دهکردی اصفهانی

 • سیداحمد بریلوی

 • سیداسماعیل بهبهانی‌

 • سیداسماعیل صدر

 • سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بحرالعلوم

 • سیدجعفر بنارسی

 • سیدجعفر کشفی

 • سیدجواد مجتهد کرمانی

 • سیدحسن ‌بن ‌سیدابراهیم ‌بحرالعلوم

 • سید‌حسن صدر کاظمی

 • سیدحسین بن احمد براقی نجفی

 • سیدحسین ‌بن‌ سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدحسین بن محمدابراهیم حسینی قزوینی

 • سیدحسین بن محمدرضا بروجردی

 • سیدحسین عرب باغی

 • سیدسلیمان ندوی

 • سیدعباس معصومی گراشی

 • سیدعبدالصاحب طباطبایی حکیم

 • سیدعبدالصمد موسوی شوشتری جزایری‌

 • سیدعبدالله بهبهانی

 • سیدعبدالله رشتی بحرینی

 • سیدعبدالهادی طباطبایی حکیم

 • سیدعزیزالله طالش

 • سیدعلاءالدین طباطبایی حکیم

 • سیدعلی بن سیدمحمّدرضا بحرالعلوم

 • سیدعلی ‌بن ‌هادی ‌بحرالعلوم

 • سیدعلی شوشتری

 • سیدعلی طباطبایی حکیم

 • سیدعلی موسوی قزوینی‌

 • سیدعیسی کمال‌الدین

 • سیدمحسن اعرجی کاظمی

 • سید‌محمد بادکوبه‌ای

 • سیدمحمد بن‌ سیدمحمدتقی بحرالعلوم

 • سیدمحمد طباطبایی فشارکی

 • سیدمحمّدتقی بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدتقی ‌بن ‌سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدمحمدحسین طباطبایی حکیم

 • سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم

 • سیدمحمدشفیع جاپلقی بروجردی

 • سیدمحمّدصادق بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدعلی بن سیدعلی‌نقی بحرالعلوم

 • سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی

 • سیدمحمدمهدی شهرستانی

 • سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم

 • سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی

 • سیدمحمود طباطبایی حکیم

 • سیدمرتضی رضوی کشمیری

 • سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن بحرالعلوم

 • سیدمهدی طباطبایی حکیم

 • سیدنادر واعظی بحرالعلوم

 • سیدنورالدین عراقی

 • سیدهادی زوین

 • سیدهاشم طباطبایی حکیم

 • سیدیوسف طباطبایی حکیم

 • ش

 • شکر بن احمد بغدادی

 • شیخ آقاکریم روغنی

 • شیخ شامل

 • شیخ عزالدین قسام

 • شیخ علی رفیش

 • شیخ کفایت‌الله دهلوی

 • شیخ محمد بلوکانی

 • شیخ محمد سلطان المتکلمین

 • شیخ مرتضی آشتیانی

 • شیخ مرتضی انصاری

 • شیخ هاشم کعبی

 • شیخ‌اسدالله پنجابی

 • شیخ‌علی تبتی

 • ص

 • صدرالدین افندی

 • صدرالدین‌خان آزرده دهلوی

 • ض

 • ضیاءالدین عبدالعزیز بن عبدالله ثمینی

 • ط

 • طاهر بن صالح جزایری

 • ع

 • عبدالرحیم بلبله

 • عبدالرحیم سهارنپوری

 • عبدالرزاق بن حسن بیطار

 • عبدالسلام بن محمد ترمانینی

 • عبدالصمد همدانی

 • عبدالعلی دیبا

 • عبدالغفار ناصری

 • عبدالغنی بن احمد رافعی

 • عبدالکریم حائری یزدی

 • عبدالکریم محمود خطیب

 • عبدالله افندی گردلی

 • عبدالله بن عبدالباقی بروجردی

 • عبدالله بن محمد بیتوشی

 • عبدالله مازندرانی

 • عبدالوهاب بن محمدصالح برغانی

 • عطاءاللّه بن محمدجعفر آباده‌ای اصفهانی

 • علی‌اصغر شکرنابی قزوینی

 • علی‌اکبر مدرس حکمی یزدی

 • ف

 • فتح الله شریعت اصفهانی

 • م

 • محمد بن محمدمهدی حاجی‌اشرفی

 • محمد بن‌ یوسف‌ حفصی‌ عدوی‌ مصعبی‌ اطفیش‌

 • محمد تقی سپهر

 • محمد نورالدین ترمانینی

 • محمدامین شوشتری

 • محمدباقر آقانجفی اصفهانی

 • محمدتقی بن محمدملائکه برغانی

 • محمدتقی رازی نجفی اصفهانی

 • محمدجعفر بن محمدابراهیم کلباسی

 • محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی

 • محمدحسن آشتیانی

 • محمدحسین بن محمدرحیم رازی ایوان‌کیفی حائری اصفهانی

 • محمدحسین غروی نائینی

 • محمدحسین فاضل اردکانی

 • محمدحسین نجفی (مبارز عراقی)

 • محمدرضا حکیمی

 • محمدسلیمان تونسوی چشتی

 • محمدصادق فخرالاسلام

 • محمدصالح بن محمدملائکه برغانی

 • محمدعلی بن محمدملائکه برغانی

 • محمدعلی پیرزاده نائینی

 • محمدعلی نخجوانی

 • محمدمحفوظ بن عبدالله جاوی ترمسی

 • محمدملائکة بن محمدتقی برغانی

 • محمدمهدی بن محمدابراهیم کلباسی

 • محمد‌مهدی کجوری شیرازی‌

 • محمدهادی بیرجندی هادوی

 • محمدهادی تهرانی

 • محمدهاشم اشکوری

 • محمود بن محمد حمزاوی

 • مرتضی طالقانی

 • مصطفی آشتیانی

 • ملا حبیب‌الله شریف کاشانی

 • ملا زین‌العابدین گلپایگانی

 • ملا فتح‌الله شریعت اصفهانی

 • ملااحمد کرمانی

 • ملارفیع شریعتمدار گیلانی

 • ملاصادق مجتهد گیلانی

 • ملاعبدالله فاضل قندهاری

 • ملاعبدالله مجتهد مازندرانی

 • ملاغلامرضا قمی‌

 • ملامحمد ممقانی

 • ملامحمدعلی گیلانی

 • ملامحمدکاظم طالقانی

 • ملاهادی سبزواری

 • مهر علیشاه‌ گلروی

 • میرحامدحسین هندی

 • میرزا جواد طارمی‌

 • میرزا حسن صفی علیشاه

 • میرزا حسن کرمانشاهی

 • میرزا حسین خلیلی تهرانی

 • میرزا حسین محدث نوری

 • میرزا سلیمان تنکابنی

 • میرزا عبدالوهاب قزوینی

 • میرزا محمد فیض قمی

 • میرزا محمدتقی شیرازی

 • میرزا محمدجواد اصفهانی

 • میرزا محمدحسین مجتهد مازندرانی

 • میرزا موسی تبریزی‌

 • میرزاابوالحسن‌ جلوه‌ اصفهانی‌

 • میرزااسماعیل مجتهد

 • میرزاحسن مجتهد تبریزی

 • میرزاعلی اصغر شیخ‌الاسلام

 • میرزامحمدتقی مجتهد مازندرانی

 • میرزا‌هاشم آشتیانی

 • میرزایوسف تبریزی

 • میرسیدحسن سبزواری

 • میرعبدالفتاح بن علی حسینی‌مراغی

 • ن

 • نجم‌الدین گوتسویی

 • و

 • وحیدالدین پهلتی دهلوی

 • ه

 • هادی نجم‌آبادی تهرانی

 • ی

 • یاسین بن خیرالله خطیب عمری

 • جعبه ابزار