• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رأی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنظریه ای که حاصل تلاش ذهن یک شخص هست و بر اساس آن حکم می شود را رأی گویند.


۱ - معنای لغوی رأى

[ویرایش]

رأی نظریّه شخصى برآمده از تلاش ذهن ‌و فکر ، اندیشه و تدبیر و حکم صادره از قاضی است.

۲ - رأی به معنای برآمده از ذهن

[ویرایش]

رأى به معنای برآمده از تلاش ذهن در باب اجتهاد و تقلید و قضاء به کار رفته است.

۳ - رأی به معنای اندیشه

[ویرایش]

از رأى به معناى اندیشه و تدبیر در باب جهاد و حج سخن گفته‌ اند.

۴ - نهی قرآن از رأی شخصی

[ویرایش]

خداوند متعال در قرآن کریم راه آگاهی از دین و دریافت احکام الهى را وحی مى‌ داند.
که از طریق پیامبران به مردم ابلاغ مى‌گردد. بنابراین، اعمال نظر در دین، یعنى اظهار نظر شخصى در اصول و فروع دین، بدون استناد به منابع معتبر شرعى، همچون کتاب و سنّت، حرام است. چنان که در روایات فراوانى از رأى و حکم بر اساس قیاس و استحسان نهی شده است.

۵ - تفسیر قرآن به رأى

[ویرایش]

یعنى بیان مراد خداوند بدون استناد به دلایل، شواهد و موازین معتبر شرعى، جایز نیست و در روایات از آن نهى شده است.

۶ - کشتن صاحبان رأی در جنگ

[ویرایش]

در جنگ، کشتن پیرمردان ناتوان از جنگ جایز نیست، مگر آنکه صاحب رأى -نظر و اندیشه- باشند که از فکر آنان در پیشبرد جنگ علیه مسلمانان استفاده شود که در این صورت کشته مى‌شوند.

۷ - مشورت با صاحبان رأی

[ویرایش]

مستحب است کسى که براى رایزنی و مشورت انتخاب مى‌شود، فردى پرهیزکار، خردمند، خیرخواه و صاحب نظر باشد.

۸ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره نساء، آیه۱۰۵.    
۲. سوره مائدة، آیه۴۸.    
۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۵-۶۲.    
۴. مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان فی الاحکام القران، ج۱، ص۱.    
۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج۸۹، ص۱۰۷.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۷۵.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۵.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۳۹-۴۱.    


۹ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۷-۴۸.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | تفکر
جعبه ابزار