• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

درویش محمد بن حسن عاملی نطنزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرویش محمد بن حسن عاملی نطنزی اصفهانی، از علماء و محدثین موثق و از صلحاء و زُهاد قرن دهم هجری اصفهان می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی


کمال‌الدّین درویش محمّد بن شیخ حسن عاملی نطنزی اصفهانی از علماء و محدثین موثق و از صلحاء و زُهاد قرن دهم هجری است. او جد مادری ملّامحمّدتقی مجلسی بوده و از شیخ علی محقق کرکی روایت می‌کند. علّامه مجلسی در اجازه خود به میرسیّدمحمّد خلخال می‌نویسد او اولین شیعه امامیه است که احادیث امامیه را در اصفهان رواج داده است. قاضی ابواشرف اصفهانی، شیخ عبداللَّه بن جابر عاملی و ملّامحمّدقاسم بن درویش محمّد عاملی نطنزی از او روایت می‌کنند.
او تا سال ۹۳۹ق زنده بوده و پس از آن وفات یافته است. در «الفیض القدسی» به نقل از «مناقب الفضلاء» می‌نویسد: قبر او در نطنز است و بقعه و بارگاه آن معروف است.
[برخی نوشته‌اند که ملّامحمّدتقی مجلسی از جدّ مادری خود کمال‌الدّین درویش محمّد روایت می‌کند. این قول بنابه دلایلی نادرست است از جمله این که در سلسله راویان ملّامحمّدتقی مجلسی، دیده می‌شود که او به واسطه محدثین دیگری چون ابواشرف اصفهانی و عبداللَّه بن جابر عاملی از جدّ مادری خود نقل حدیث کرده است و نه مستقیم و بدون واسطه.
[۱] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ص۱۷۷.
[۳] طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۷۷-۱۷۸.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۸۱-۳۸۲.
]

۲ - پانویس

 
۱. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ص۱۷۷.
۲. مجلسی، محمدباقر، اجازات الحدیث لعلّامه المجلسی، ص۱۴۲.    
۳. طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۷۷-۱۷۸.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۸۱-۳۸۲.


۳ - منبع


مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۹۲-۸۹۳.    جعبه ابزار