• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خواستگاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواستگاری‌ از مقدمات ازدواج است. از آن در باب حج و نکاح سخن رفته است.


۱ - معنی خواستگاری


خواستگاری به معنی درخواست ازدواج می‌باشد.

۲ - احکام خواستگاری


خواستگاری از زنی که برای خواستگار مانعی از ازدواج با وی وجود ندارد مستحب است.
خواستگاری از زن شوهر دار و نیز زنی که بر خواستگار حرام ابدی است- مانند زنی که نُه بار او را طلاق داده یا با لعان از هم جدا شده ‌اند- همچنین زنی که در ایام عده طلاق رجعی به سر می‌برد، حرام است.
از زنی که ایام عدّه طلاق باین یا عده وفات را می‌گذراند، خواستگاری تعریض گونه جایز، ولی با کلام صریح، حرام است، مگر برای شوهر در عدّه طلاق باین به شرط عدم وجود مانع، همچون سه طلاقه بودن زن.
مردی که همسرش را سه بار طلاق داده است نمی‌تواند در زمان عده و نیز پس از عدّه- جز بعد از ازدواج با مُحَلِّل و طلاق از وی- تصریح به خواستگاری او کند؛ هرچند برای دیگران پس از سپری شدن عدّه، تصریح به آن جایز است.
خواستگاری از زنی که از سوی دیگری خواستگاری شده و پاسخ مثبت داده است، به قولی حرام و به قولی دیگر مکروه است.
خواستگاری در حال احرام مکروه است، هرچند برای دیگری باشد.
آیا اجابت خواستگار واجب است؟
برخی گفته ‌اند اگر مؤمن متمکن از تأمین نفقه از زنی خواستگاری کند، اجابت درخواست او واجب است و اگر ولیّ دختر از آن امتناع ورزد مرتکب گناه شده است.
برخی فقها قبل از خواستگاری، برای خواستگار و نیز پیش از جواب، برای ولیّ زن قائل به استحباب خطبه شده‌ اند.
در خطبه، حمد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللَّه علیهم کفایت می‌کند.

۳ - پانویس

 
۱. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۲۰.    
۲. قواعد الأحکام، ج۳، ص۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۱۹-۱۲۰.    
۴. کتاب النکاح (شیخ انصاری)، ص۴۶۲-۴۶۳.    
۵. المبسوط، ج۴، ص۲۱۸-۲۱۹.    
۶. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۲۴.    
۷. کتاب النکاح (شیخ انصاری)، ص۴۶۳.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۱۶-۳۱۷.    
۹. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۰۹-۱۱۰.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۰-۴۱.    


۴ - منبع


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۱۵-۵۱۶.    
رده‌های این صفحه : حج | فقه | نکاح
جعبه ابزار