• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خشت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشت از مصالح ساختمانی است.‌ از آن به مناسبت در بابهای طهارت و صلات سخن گفته‌اند.خشت از مصالح ساختمانی به شکل مکعب، ساخته شده از گل می‌باشد.


امام خمینی در تحریرالوسیله در باب شرایط نماز میت می‌فرماید: «و باید عورتش (میت) پوشیده باشد و کسی که اصلاً کفن ندارد اگر با چیزی ستر عورتش قبل از قراردادن در قبر ممکن است باید با آن چیز پوشیده و نماز بر او بخواند، وگرنه باید قبر را کنده و او را در لحدش به پشت بخوابانند و پس از پوشاندن عورت او با خشت‌ یا سنگ یا خاک بر او نماز خوانده شود، و سپس بعد از نماز او را به حالتی که واجب است در قبرش می‌خوابانند و دفن می‌نمایند.»
نهادن خشت و مانند آن در پشت میت در قبر برای جلوگيری از برگشتن آن به عقبو نيز محکم کردن لحد با خشت و مانند آن برای جلوگيری از ريختن خاک روی ميّت،مستحب است.
بنابر مشهور، واجب است در سجده، جای پیشانی نمازگزار نسبت به جای پای او، پست‌تر يا بلندتر از يک خشت (تقريباً به اندازه چهار انگشت بسته) نباشد.
به بیان دیگر بر نمازگزار لازم است برای سجده، خم شده و طوری پیشانی را (بر زمین) بگذارد که مسمّای سجده تحقق یابد و همین (خم شدن و نهادن پیشانی بر زمین) میزان رکن و معیار زیاد کردن عمدی و سهوی است. و در سجده چیزهای دیگری لازم است که در رکن بودنش دخالتی ندارند. از آن جمله این است که «برای سجده کردن به مقداری خم شود که محل قرارگرفتن پیشانی‌اش با موقف او مساوی باشد، بنابراین اگر یکی از آن‌ها بلندتر از دیگری باشد، سجده صحیح نیست، مگر آنکه تفاوت میان آن‌ها به‌اندازه ضخامت یک خشت‌ معمولی که سطح بزرگ‌ترش روی زمین قرار گرفته یا چهار انگشت متعارف به‌هم‌چسبیده باشد. و لازم‌ نیست که سایر مواضع نسبت به یکدیگر و یا نسبت به پیشانی مساوی باشند، بنابراین بالا یا پایین بودن جای آن‌ها تا وقتی که باعث این نباشد که از صدق نام سجده خارج شود اشکالی ندارد.»


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۸۷، کتاب الطهارة، القول فی شرائط صلاة المیت.    
۲. طباطبایی یزدی، سید کاظم،العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰.    
۳. سبزواری، سید عبدالاعلی،مهذّب الاحکام، ج۴، ص۱۸۵     .
۴. طباطبایی یزدی، سید کاظم،العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۲.    
۵. نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر الکلام، ج۴، ص۳۰۸.    
۶. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۷. حکیم،سید محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۳۵۱-۳۵۵.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۸۱، کتاب الصلاة، القول فی السجود، مسالة۱.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۸۲، کتاب الصلاة، القول فی السجود، مسالة۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۵۸.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


جعبه ابزار