• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خانقاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحل تجمع و نیایش صوفیان خانقاه گفته می شود که از برخى احکام آن در پاسخ به استفتائات سخن رفته است.واژه خانْقاه/ خانَقاه، معرب خانگاهِ فارسى، تركيب خانه و گاه، و جمع آن خوانق و خانقاهات است. رفتن به خانقاه و شرکت در برنامه‌هاى ویژه صوفیان در صورتى که ترویج و تقویت باطل به شمار رود، همچنین ساخت و ساز و نیز کمک به ساختن آن حرام است.


آداب خانقاه
واژه خانقاه


۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، ص ۳۲.    
۲. گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل ج۱، ص ۱۵۴ ۱۵۵.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۴۲۱.    


رده‌های این صفحه : اماکن مذهبی | تصوف | خانقاه
جعبه ابزار