• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حطیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه حد فاصل بین رکن حجرالاسود و درِ کعبه حَطیم گفته می شود که از آن در باب حج و لعان نام برده‏اند.
حطیم از برترین و ارزشمندترین مکانهاى روى زمین و با فضیلت‏ ترین نقطه مسجدالحرام و محل پذیرفته شدن توبه حضرت آدم علیه السّلام است.وجه نامگذارى این نقطه از اطراف کعبه به حطیم یا به جهت ازدحام جمعیت براى دعا و نماز است و یا به جهت ریختن گناهان و پاک شدن بنده در آن مکان.دعا کردن، نماز گزاردن و نیز گرفتن پرده کعبه و چسبانیدن صورت و شکم به آن در محدوده حطیم مستحب است.در لعان، بلکه در سایر مواردِ قسم دادن، تغلیظ در سوگند بر حاکم مستحب است. تغلیظ با گفتار، زمان و مکان صورت مى‏گیرد. مکان، مانند قسم دادن در حطیم براى حاضران در مکه. 
۱. کتاب السرائر، ج۱، ص۶۱۵.    
۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۷۲.    
۳. الروضة البهیة، ج۲، ص۳۲۷- ۳۲۸.    
۴. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۴۶۷.    
۵. کشف اللثام، ج۶، ص۲۶۸- ۲۶۹.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۶۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۳۴،ص۶۱-۶۲.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.    
۹. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۳.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۱۴.    


جعبه ابزار