• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسین بنای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بنای اصفهانی، از شعرای قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

استاد حسین بنّای اصفهانی، از شعرای قرن سیزدهم هجری است. در معماری و بنائی استاد بود و شعر را نیز نیکو می‌سرود. محمود میرزا او را از یزد دانسته امّا اختر که تذکره خود را مقدم بر سفینة المحمود نگاشته است، او را اصفهانی ذکر نموده است.
این بیت از اوست:
رخ ز شراب لاله گون، آمده‌ای به محفلم ••••• میل کباب کرده‌ای، آه تو دانیّ و دلم
[۱] اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۴۴.
[۲] قاجار، محمود میرزا، سفینة المحمود، ص۱۷۹.
[۳] شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقة الشعرا، ج۱، ص۲۶۱.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اختر، احمد بن‌ فرامرز، تذکره اختر، ص۴۴.
۲. قاجار، محمود میرزا، سفینة المحمود، ص۱۷۹.
۳. شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقة الشعرا، ج۱، ص۲۶۱.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۸۵.    جعبه ابزار