• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمعیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگروهى از افراد گرد آمده در جایى را جمعیت می گویند.


۱ - کاربرد جمعیت در فقه


از احکام آن در باب صلات ، حج و دیات سخن گفته‌اند.

۲ - مسجد جامع


مسجد جامع، مسجدى است که جمعیت نماز گزارِ آن در اغلب اوقات بیشتر از دیگر مساجد باشد.
[۱] مجمع المسائل، ج۱، ص۱۵۴.


۳ - جمعیت در نماز جمعه


اگر ازدحام نماز گزاران جمعه مانع خروج فرد براى وضو گرفتن باشد و بیم از دست رفتن نماز برود، در صورتى که نماز جمعه بر او واجب عینی باشد، مى‌تواند با تیمم نماز بخواند و قول مشهور ، عدم نیاز به خواندن نماز ظهر با وضو بعد از آن است. برخى آن ر واجب دانسته‌اند.
[۲] مهذب الاحکام، ج۴، ص۴۴۱.
[۳] مستمسک العروة، ج۴، ص۴۵۳.


۴ - احرام و جمعیت


بنابر لزوم احرام از داخل مسجد شجره ، در صورتى که جنب بر اثر فزونى جمعیت نتواند در حال عبور از مسجد احرام ببندد و آب براى غسل نباشد و تا پیدا شدن آب نتواند صبر کند، باید با تیمم وارد مسجد شود و احرام ببندد.
[۴] مناسک حج(مراجع)، ص۱۱۰، مسئله۲۰۴.


۵ - طواف و جمعیت


چنانچه در طواف بر اثر زیادى جمعیت، انسان را بدون اختیار دور دهند، کفایت نمى‌کند و باید آن دور را از سر بگیرد. برخى، با وجود سایر شرایط، صرف دور دادن جمعیت را مبطل ندانسته‌اند .
[۵] مناسک حج(مراجع)، ص۲۳۳، مسئله۵۸۵.


۶ - نماز طواف واجب و جمعیت


نماز طواف واجب باید نزد مقام ابراهیم علیه السّلام و بنابر قول بسیارى پشت آن خوانده شود. در صورتى که بر اثر زیادى جمعیت نتواند پشت مقام نماز بخواند، باید نزدیک‌ترین مکان به مقام از دو طرف راست و چپ و پشت آن را انتخاب نماید.
[۷] مناسک حج(مراجع)، ص۳۰۴-۳۰۵، مسئله۷۷۸-۷۸۰.


۷ - کشته شدن در جمعیت


اگر کسى به سبب ازدحام جمعیت در محلّى کشته شود، در صورتى که قاتل او مشخص نباشد، دیه‌اش از بیت المال پرداخت مى‌گردد .۸ - پانویس

 
۱. مجمع المسائل، ج۱، ص۱۵۴.
۲. مهذب الاحکام، ج۴، ص۴۴۱.
۳. مستمسک العروة، ج۴، ص۴۵۳.
۴. مناسک حج(مراجع)، ص۱۱۰، مسئله۲۰۴.
۵. مناسک حج(مراجع)، ص۲۳۳، مسئله۵۸۵.
۶. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۱۷-۳۲۰.    
۷. مناسک حج(مراجع)، ص۳۰۴-۳۰۵، مسئله۷۷۸-۷۸۰.
۸. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۳۶.    


۹ - منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۱۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز
جعبه ابزار