• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بدایة الحکمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:علامه سید محمد حسین طباطبائی (م ۱۴۰۲ ه‌.ق).


۱ - خصوصیات کتاب

[ویرایش]

بدایة الحکمه کتاب ارزنده و نفیسی است که به وسیله مؤلّف گرانقدر، فیلسوف عالی مقام در موضوع فلسفه به رشته تحریر در آمده و حاوی یک دوره کامل فلسفه است.
مؤلّف در این کتاب نظرات فلسفی خود را بیان کرده و اقوال سایر فلاسفه بزرگ اسلامی به خصوص مشرب شیخ الرئیس و ملا صدرا را مطرح نموده و نقد و بررسی کرده است.
این کتاب از جایگاه والائی برخوردار بوده و از متون درسی فلسفه در حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها و مراکز مختلف دیگر می باشد.

۲ - شروح کتاب

[ویرایش]

این کتاب دارای سبک روان و نظمی بی نظیر است، بدین جهت از بدو نگارش مورد توجه علماء، فضلاء و طالبان فلسفه قرار گرفته و به جهت سبک کلاسیک و روان، مورد استقبال مؤسسات آموزشی قرار گرفته است و بر آن شروح و ترجمه‌های متعددی از جمله ترجمه علی ربانی گلپایگانی, علی شیروانی, محسن غرویان, محمد علی گرامی و حسین حقانی زنجانی عرضه شده است.

۳ - مطالب کتاب

[ویرایش]

کتاب بدایه در مقدمه و دوازده مرحله و هر مرحله در چند فصل تنظیم شده و مؤلف در هر فصل به مناسبت به اشکالات وارده جواب داده و آنها را نقد و بررسی می کند.
مؤلّف در مقدمه کتاب به تعریف فلسفه، حکمت، موضوع و غایت فلسفه پرداخته و از کلیات مباحث وجود، شروع و در مراحل دیگر موضوعات فلسفه را به ترتیب بیان کرده است.

۴ - وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به زبان عربی توسط مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بی تا) به چاپ رسیده است.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص ۲.    
۲. شیروانی، علی، دروس فلسفیة فی شرح بدایة الحکمة، ص ۴۵.    
۳. مؤمن، محمد مهدی، شرح بدایة الحکمة، ص ۱.    


۶ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار