• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغدیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف: علامه شیخ عبدالحسین امینی نجفی (م۱۳۴۹ ه.ش)


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

علامه امینی برای تألیف این اثر بدیع همه منابع مورد نیاز موجود در کتابخانه های عمومی و خصوصی نجف اشرف را بررسی کرده، سپس برای تکمیل گستره کار خود به ایران، سوریه، هند و ترکیه مسافرت می کند و مصادر مربوط به این موضوع را با کوششی بی وقفه و حیرت انگیز مطالعه و بررسی می نماید: علّامه امینی خود در این باره می گوید: «من برای نوشتن الغدیر ده هزار کتاب را از بای بِسمِ الله تا تای تَمَّت خوانده ام و به صد هزار کتاب مراجعه مکرر داشته ام».
نکاتی چند پیرامون این کتاب:
منابع ومصادر مورد استناد الغدیر، به جهت رعایت قواعد منطقی جدل، احتجاج و مناظره، همه از منابع عالمان اهل سنت است. این ویژگی کتاب همراه با اجتناب مؤلف از تعصّب ویکسونگری، موجب شهرت جهانی الغدیر شده است.
الغدیر با ذکر حادثه غدیر آغاز می شود وبه شماره راویان دست اول آن ـ که به ۱۱۰ نفر می رسند ـ می پردازد.
پس آثاری که اسناد حدیث در آن آمده، راویان بعدی، علما، مؤلفان و... مرتبط به واقعه غدیر معرّفی می شوند.
لاوه بر بررسی عالمانه صحّت حدیث غدیر، بحث مفصّلی در مفاد حدیث، تحقیق واژگان، شواهد لفظی و معنوی منطبق بر مدّعای شیعه ونیز برخی از مباحث مورد اختلاف شیعه و دیگران ـ مانند ایمان ابوطالب، مسأله زیارت، علم امام، جعل حدیث و... ـ از مباحث طرح شده در الغدیر است.

۲ - وضعیت نشر

[ویرایش]

اصل کتاب «الغدیر» بیست جلد بوده که تاکنون یازده مجلد آن به چاپ رسیده است.
ترجمه فارسی الغدیر در ۲۲ جلد توسط بنیاد بعثت منتشر شده است.
چاپ جدید الغدیر همراه با تحقیق و تصحیح وتعلیقات استاد سید عبدالعزیز طباطبایی منتشر شده است.

۳ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : امام شناسی | کتب کلامی شیعه | کلام
جعبه ابزار