• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسداللّه بن محمدخان معظمی گلپایگانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه بن محمدخان معظمی گلپایگانی اصفهانی، از نمایندگان اصفهان در دوره بیستم مجلس شورای ملّی بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسداللّه معظّمی فرزند محمّدخان معظم السّلطان گلپایگانی (مدفون در تکیه مادر شاه‌زاده، در تخت فولاد اصفهان) تولّدش در سال ۱۲۷۴ش، و در دوره بیستم مجلس شورای ملّی نماینده اصفهان بوده است.

۲ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳۲.    


جعبه ابزار