• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسدالله علم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسدالله خان عَلَم امیر قاینات، مشهور به اسدالله علم، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی، وزیر دربار و نخست‌وزیر ایران از سال۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است.اسدالله فرزند شوکت‌الملک در ۱۲۹۸ش در بیرجند به دنیا آمد. تحصیلات او نباید بیشتر از دیپلم کشاورزی باشد. هر چند در زندگینامه رسمی‌ از او به عنوان مهندس کشاورزی یاد کرده‌اند. امیر اسدالله علم به توصیه رضاخان با دختر "قوام‌الملک‌ شیرازی" ازدواج کرد تا به قول رضاخان با هم فامیل هم بشوند، چرا که اشرف پهلوی عروس این خانواده بود. ثمره این ازدواج تنها دو دختر شد تا علم بعد از خود جانشینی نداشته باشد.


"امیراسدالله ‌علم" مرد قدرتمند دربار بعد از دکتر امینی نخست‌ وزیر ایران شد و از کارهای مهم در دوره نخست‌وزیری تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. دادن حق رای به زنان و تشکیل کنگره آزاد زنان و آزاد مردان از کارهای جنجالی و پرسر و صدای او بود. علم به نخست وزیر مطیع و در خدمت شاه معروف بود. اسدالله علم در ۱۸ اسفند ۴۲ پس از ۲۰ ماه زمامداری کنار گذاشته شد و به جای او "حسنعلی‌ منصور" نخست‌وزیر شد.
[۱] نجمی، ناصر، بازیگران عصررضاشاهی و محمدرضاشاهی، ص۲۷۳، تهران، انیشتین، ۱۳۷۳.اسدالله علم قریب پنج ماه پس از مرگ رقیب دیرین خود "منوچهر اقبال" در ۲۵ فروردین ۵۷ در سن ۵۸ سالگی به بیماری سرطان درگذشت.
[۲] فردوست، حسین، ظهور و سقوط، ص۲۳۱، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۷۱۱. نجمی، ناصر، بازیگران عصررضاشاهی و محمدرضاشاهی، ص۲۷۳، تهران، انیشتین، ۱۳۷۳.
۲. فردوست، حسین، ظهور و سقوط، ص۲۳۱، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۷۱سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان علم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۴/۲۲.    


جعبه ابزار