• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسباط بن ابراهیم معدل مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسباط بن ابراهیم معدل مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.اسباط بن ابراهیم معدل مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. اصلاً از اهالی مدینه (شهرستان) اصفهان بوده، و از احمد بن خشنام و ابراهیم بن معدان و ابن عاصم روایت نموده است. وی در سال ۳۴۰ق وفات یافت.


۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۲۳.    مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۱۰.    جعبه ابزار