• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادّ (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادّ (بر وزن ضد)، یکی از واژگان به کار رفته در قرآن کریم به معنای کار ناپسند است.


۱ - کاربرد قرآنی

[ویرایش]

ادّ (بر وزن ضد) به معنای کار ناپسند و امر فظیع‌ است. (وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً اِدًّا)؛ گفتند: خدا پسری گرفته است، حقا که چیزی شگفت آور و ناپسند آورده‌اید.» در قاموس گوید: الاِدُّ و الاِدَّةُ العَجَبُ و الاَمْرُ الفَظِیعُ و الداهیة و المنکر.
ممکن است مراد از آیه چیز شگفت آور باشد.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص.    
۲. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «اد»، ج۱، ص۳۸.    
۳. مریم/سوره۱۹، آیه۸۸- ۸۹.    
۴. فیروزآبادی، مجدالدین، قاموس المحیط، ج، ص۲۷۴.    


۳ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «اد»، ج۱، ص۳۸.    


جعبه ابزار