• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اختلاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاف ضد اتفاق است.فرق اختلاف و خلاف اين است كه اختلاف در مورد سخنى بكار ميرود كه مبنى بر دلیل است اما خلاف در جائى بكار مى‌رود كه نيازى به دليل ندارد .


از نظر بعضى متکلمین اختلاف عبارت است از وجود دو شي‌ء كه مثل هم و ضد هم نباشند.


خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۵۳


رده‌های این صفحه : کلام | واژه شناسی
جعبه ابزار