• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اثبت الناس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاثبت الناس، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح و تعدیل راوی می‌باشد.


۱ - کاربرد

[ویرایش]

محدثان عامه برای تعدیل مراتبی ذکر کرده و هر یک از الفاظ مدح و تعدیل را بر اساس ملاک و معیار‌های خودشان در مرتبه‌ای قرار داده‌اند و لفظ " اثبت الناس، اوثق الخلق، اتقن الناس، اعدل الناس، من مثل فلان و احفظ الناس را از اولین و بالاترین مراتب تعدیل دانسته‌اند.
برخی درباره ملاک و ضابطه مرتبه اول بیان داشته‌اند آن دسته از الفاظ، از مرتبه اول شمرده می‌شود که دلالت بر مبالغه در تعدیل کند اعم از این که به صیغه افعل تفضیل باشد و یا نباشد.
بعضی در مورد صحیح و معتبربودن روایات کلینی و عدم لزوم مراجعه به اسناد آنها، گفته‌اند: «وی به الفاظ مدح بالایی از جمله " اثبت الناس " توصیف شده است».
[۱] مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیة، ج۱۲، ص۲۵۵.
[۲] عبدالوهاب محمد عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۵۶.
[۵] تهاوی، احمد بن لطیف، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۲.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴.
[۹] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۵.


۲ - مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیة.    
• عبدالوهاب محمد عبداللطیف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر.
سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی.    
سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث.    
• تهاوی، احمد بن لطیف، قواعد فی علوم الحدیث.
سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال.    
نوری، حسین، مستدرک الوسائل.    
• مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه.
• مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه.
صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه.    

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیة، ج۱۲، ص۲۵۵.
۲. عبدالوهاب محمد عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۵۶.
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۲۵۴.    
۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۱۱.    
۵. تهاوی، احمد بن لطیف، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۲.
۶. سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، ص۳۶۲.    
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱، ص۲۹.    
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۴.
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۵.
۱۰. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایة، ص۴۰۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اثبت الناس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار